به راه فرزانگان خوش آمدید. حوشحال می شویم که در این راه با ما "همراه" شوید. بهترین مصلح کسی است که اصلاح را از خودش شروع کند. (جورج برنارد شاو)                                                                                                                                                                              بیایید آن تغییری شویم که در جهان جست و جویش می کنیم. (مهاتما گاندی)

 آن کس که بخواهد انگیزه اش را بوجود می آورد، و آن کس که نخواهد بهانه اش را.

 

 

صفحات


معرفي بخش كودك:

   هر كودكي در بدو تولد داراي بي نهايت پتانسيل و توانايي است. در فرآيند رشد از همان ابتدا، نخست پدرو مادر، خواهران و برادران و سپس بچه هاي فاميل و محله و مدرسه (و محيط كار و دانشگاه) از طرفي، بخشي از اين پتانسيل ها را شكوفا و از طرف ديگر، بخش ديگري از اين پتانسيل ها را سركوب مي كنند. البته بديهي است كه پدر و مادر براي كودك بدخواهي ندارند، ولي اين اتفاق معمولاً ناخودآگاه رخ مي دهد.

   كودكانمان را براي خوشبخت شدن پرورش مي دهيم و خوشبختي را زندگي آسوده و بدون هرگونه دغدغه اي تعريف مي كنيم. در نتيجه، آنها در گذران زندگي تاب تحمل ناملايمات را ندارند. چنانچه خوشبختي را براي آنها: (1) جاري بودن در لحظات، و (2) لذت بردن از فراز و نشيب هاي زندگي، و(3) بهره گيري از ناملايمات براي رشد تواناييها و مهارت ها، و (4) تكاپو براي سازندگي در زندگي خود و ديگران تعريف كنيم، نتايج بسيار متفاوتي براي افراد، خانواده ها و اجتماع رقم خواهيم زد. در اين صورت، هم نوا با شيخ شيراز خواهيم بود:

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست            ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم

   به هرحال نتيجه فرآيند رشد، كسب مجموعه اي از توانايي ها و مهارت ها از يك سو و از سوي ديگر، كسب مجموعه اي ديگر از موانع فردي و ناهنجاريهاست. نكته مهمي كه كشف شده است اينكه پنج سال اول زندگي و به ويژه دو سال اول، تاًثير بسزايي در شكل گيري شخصيت افراد  و فرهنگ فردي آنها دارد.

از اين رو راه فرزانگان، نگاه ويژه اي به بخش كودك معطوف نموده است.

گروه آموزشي كودكان

برنامه هاي جاري بخش كودك:

عنوان دوره

گروه  سني

شهريه(ريال)

طول دوره

روزهاي تشكيل

نام مدرس

آموزش مهارت هاي اجتماعي كودك

6-12

سال

720000

7جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

چهارشنبه

10-12

آقاي حسن پور

         آموزش مهارت هاي: نه گفتن- ارتباط با همسالان- همدلي- شناخت فردي- افزايش تمركز

شاهنامه خواني

علاقمندان به شاهنامه

-

10 جلسه

هر جلسه  1 ساعت

چهارشنبه

بعد از ظهر

گردآفريد

داستان هاي كيومرث، جمشيد و اولين نبرد رستم و سهراب و ...-تدريس شاهنامه بصورت مصور-آشنايي كودكان با ابزار آلات جنگي: تيروكمان-گرز-شمشير-شعرخواني و حفظ شعر

تحليل نقاشي (ويژه والدين)

والدين

-

5 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

روزهاي زوج

آقاي حسن پور

شناخت خطوط و نشانه هاي دروني كودك-استفاده از رنگ ها-شناخت سبك نقاشي و تاًثير آن

 

هوش و انواع آن

زير 12 سال

-

8 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

صبح روزهاي زوج

آقاي حسن پور

           شناخت  انواع هوش و كمك به استعداد يابي-افزايش هوش-سنجش هوش

پرورش خلاقيت

6-12

سال

-

10 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

صبح روزهاي زوج

خانم اكبري

           تاثير خانواده در پرورش خلاقيت-انواع بازي براي پرورش خلاقيت-تاثير انواع نقاشي در پرورش خلاقيت

 
 
 

» دوره هاي آموزشي:

عنوان دوره

 

گروه  سني

شهريه

طول دوره

روزهاي تشكيل

نام مدرس

نقاشي خلاق

4   -  8

سال

-

12 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

شنبه    5/9  الي  11

سه شنبه  11  الي 5/12

خانم اسلامي

شكوفايي تفكرات نوآورانه در كودك ، برون ريزي و ابراز احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه كودك ، آشنايي با نخستين تكنيك هاي نقاشي . در اين دوره كودك ضمن كسب مهارت هاي نخستين در استفاده از لوازم نقاشي ، به خلق آثار هنري مطابق ذوق و قريحه و ابتكار خود مي پردازد و فراتر از قالب ها و چهارچوب هاي رايج به سمت ابراز عواطف دروني خود هدايت مي شود .

هماهنگي ذهن و حركت

( اروبيك كودكان )

7  - 12

سال

-

8 جلسه

هر جلسه  1 ساعت

شنبه و سه شنبه

5/18    الي   5/19 

خانم اميري

در اين دوره كودكان به انجام حركات تعادلي به طور هماهنگ با كمك موسيقي و مربي مي پردازند كه اين فعاليت كمكي است به  تقويت توانايي هاي حركتي ( سرعت ، تعادل ، چابكي ) ، بهبود تجسم فضايي و آشنايي با جهات اصلي و اشكال هندسي ، تقويت دقت و تمركز و نيز تقويت حافظه ديداري و شنيداري ، ايجاد نشاط و شادابي جسمي و رواني . كه در كل مي تواند به حل ناهنجاري هاي رفتاري كودكان كمك نمايد و نگرش آنها را نسبت به خود و گروه بهبود بخشد . 

كارگاه سفال

5  -  12

سال

-

10 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

يكشنبه   و چهارشنبه   

5/9   الي  11

خانم سارنج

در اين كارگاه ضمن آموزش در زمينة سفال گري و كسب مهارت هاي ساخت اجسام به وسيله گل سفال ، تقويت توانايي هاي ذهني و جسمي كودك در جريان رشد مورد توجه قرار گرفته است . اصلاح رفتارهاي وسواسي و هدايت تفكّر خلاق و نوآورانه در اين فعاليت از ديگر نتايج اين دوره مي باشد . در پايان دوره كودك در زمينة انجام فعاليت هاي ظريف و دقيق با انگشتان دست مهارت هاي قابل توجهي كسب مي نمايد .

قصّه و نمايش خلاق

4  -  8

سال

-

10 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

شنبه    و   دوشنبه

11  الي 5/12

خانم حيدري

تقويت اعتماد به نفس و افزايش قواي شناختي ،   تقويت حواس پنجگانه و قدرت تكلم با هنر نمايش و بكارگيري اصول تئاتر و استفاده از هنر عروسك گرداني  و آموزش ارائه نمايش توسط كودكان به صورتي فردي و گروهي .

آشنايي با قصّه هاي ايراني

8  -  12

سال

-

10 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

چهارشنبه   

11  الي  5/12

خانم حكيميان

در اين مجموعه آموزشها با بهره گيري از كتب مثنوي مولانا  ، شاهنامه فردوسي ، كليله و دمنه ، گلستان سعدي و اشعار نظامي  ضمن آشنايي كودكان با فرهنگ و تمدن غني ايران زمين و ادبيات فارسي   ، نهادينه ساختن ارزشهاي اخلاقي و اصلاح رفتارها و عادتهاي نادرست با الهام از الگوهاي ارئه شده در هر داستان  ، گسترش گنجينه لغات ، مورد تأكيد و توجه قرار مي گيرد .

كارگاه خلاقيت و هوش

4  -  8

سال

-

10 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

دوشنبه

5/9  الي  11

خانم بهرامي

اصول آموزش مبتني بر بازي ، رشد توانايي هاي ذهني و جسمي ، رشد هوش با استفاده از بازي هاي متنوع حل كردني ، بازي هاي آزاد (بدون قاعده ) ،  لگو سازي ، بازي هاي نو آورانه با اشياء دور ريختني . تمامي آنچه بزرگسالان كار مي نامند به واسطه انواع بازي به كودكان آموخته خواهد شد .

طراحي و نقاشي كودكان

8  -  12

سال

-

12 جلسه

هر جلسه 5/1 ساعت

يكشنبه

 11  الي  5/12

خانم شجاعت

آموزش نقاشي بر پايه توضيح ، توصيف و تحريك تخيل ، پرورش حواس پنج گانه ، پرورش ديد عيني ، پرورش تخيل با استفاده از موضوعات تخيلي با منشأ ناب و منشأ واقعي ، پرورش خلاقيت با بهره گيري از اصول بارش فكري ، موضوعات تصادفي و روش scammper

فراگيري اصول طراحي و نقاشي ، آشنايي با سطح و حجم ، آشنايي با تكنيك هاي نقاشي ، آشناي با رنگها ، استفاده از موضوع در نقاشي ، كار با انواع ابزارها : آبرنگ ، مداد رنگ ، گواش ، پاستل ، ماژيك و رنگ روغن .